این نوار ها مخصوص لبه کاشی و سرامیک و سنگ استفاده می شود
نوار کنج استیل توکار و روکار برای زیبایی و استحکام کار استفاده می شود