اصل بودن چسب کاشی باید بررسی شود؟

اصل بودن چسب سرامیک و کاشی را حتماً مورد بررسی قرار دهید، در غیر این صورت موجب آسیب دیدگی کاشی می‌شود. توجه به علامت استاندارد در این خصوص فراموش نشود. توصیه‌ها و نکات مهمی توسط شرکت تولید کننده، بر روی بسته‌بندی چسب‌های کاشی و سرامیک، درج شده است که حتماً باید به آن‌ها توجه شود.

قبل از شروع کاشی کاری، دمای محیط را بررسی کنید. انجام کاشی کاری در هوای سرد و دمای پایین ممکن است باعث ایجاد مشکل شود. در این مورد استانداردهای موجود می‌تواند به شما کمک کند. آماده سازی سطح زیر کار برای ایجاد پوشش بسیار مهم است. این سطوح و سطوح دیوارها باید از مصالح قبلی مانند بتن و گرد و غبار پاک شده و بر روی کاشی و سرامیک‌های قبلی تراش ایجاد شود (عملیات تیشه کردن) تا کاشی و سرامیک جدید با استفاده از چسب کاشی هماهنگی بهتری با آن‌ها داشته باشد و مقاومت و میزان چسبندگی افزایش یابد.