منظور از نوار کنج کاشی آلومینیومی چیست؟

نوار کنج، پروفیل یا پوششی است که از آن جهت پوشاندن لبه های کاشی استفاده می شود و امروزه می توان این محصول را در انواع طرح، رنگ و مدل از بازار تهیه کرد.

بکارگیری این سازه های نواری در صنعت ساختمان سازی باعث آسان تر شدن کیفیت کاشی کاری و اجرای هر گونه سنگ و سرامیک کاری که یکی از مراحل ویژه در فرایند نازک کاری ساختمان است؛ می شود. در واقع برش های تیز حاصل از کاشی کاری، سرامیک و یا سنگ کاری در گوشه ها و کنج های اتاق مانند سرویس بهداشتی را با کمک این پروفیل می توان مخفی کرد تا ضمن ایجاد نمایی مطلوب و زیبا، دوام و استحکام کاشی را نیز بالا برد.