نوار کنج استیل رو کار چیست؟

نوار کنج استیل رو کار یکی از مصالح ساختمانی است که برای کاشی ها، سرامیک ها، چهارچوب های در، لبه های تیز دیوارها به کار می رود. نوار کنج استیل در موارد و اماکن مختلفی مانند خانه ها، بیمارستان ها، مدارس و… استفاده می شود که می تواند باعث زیبایی و حفظ ایمنی شود. در این مقاله به آشنایی با نوار کنج استیل رو کار و انواع نوار کنج استیل رو کار، ویژگی ها و خرید آنها می پردازیم.

نوار کنج استیل رو کار نوار کنج استیل روکار یکی از قطعات و مصالح ساختمانی است که غالب سنگ کاران و نازک کاران در پروژه های ساختمانی از آنها استفاده می کنند. با کمک این قطعه ساختمانی شما می توانید لبه های تیز و شارپی که در کنج خانه ها و چارچوب ها مشاهده می کنید، بپوشانید و به نوعی آنها را ایمن نمایید.

نوار کنج استیل روکار برای سطوح مختلفی به کار می رود و این باعث می شود تا استفاده از آن گسترش یابد. به عنوان مثال، غالب استفاده از نوار کنج استیل رو کار بر روی سطوح سنگی و کاشی است که همچنین از دیگر کاربرد های آن می توان در لبه های چهارچوب درها و… نیز اشاره نمود. نوار کنج استیل روکار به طور کلی می تواند باعث زیبایی محیط زندگی، ایمن کردن آن از لبه های تیز و برنده و بالا بردن دوام و استحکام سطوح مختلف در پروژه های ساختمانی مختلف شود. امروزه از این نوارها برای قسمت های مختلف خانه به خصوص سرویس های بهداشتی، چهارچوب ها، آشپزخانه ها و اماکن عمومی نظیر بیمارستان ها، مدارس و… استفاده می شود.