نوار کنج پلاستیکی کاشی بهتر است یا آلومینیومی؟

با توجه به ظاهر شکیل و زیبای نوار کنج آلومینیومی، پیشنهاد می شود که از نوار آلومینیومی استفاده شود اما اگر پای بودجه اولیه به میان آید و زیبایی حرف دوم را بزند پیشنهاد میکنیم که حتما از نوار کنج پلاستیکی استفاده شود. البته باید بگوییم که نوار کنج پلاستیکی از استحکام نوار آلومینیومی بی بهره است و قدرت رقابت با کیفیت این نوع نوار را ندارد.