نکات مورد توجه در استفاده از محصول باید بدانیم؟

نخستین نکته دقت در انتخاب چسب سرامیک و کاشی مناسب برای فراهم کردن یک اتصال بادوام است که در این زمینه باید میزان چسب مورد نیاز برای مساحت مورد نظر، مرطوب بودن یا خشک بودن ناحیه و مواد محل نصب که ملات است یا دیوار خشک یا دال بتنی یا کاشی‌های قدیمی و … مورد بررسی قرار گیرد.

چسب کاشی بر اساس محل استفاده به چسب کاشی دیواری و چسب کاشی برای کف و بر اساس جنس به چسب انعطاف، چسب عایق آب و چسب کاشی حرارتی برای مکان‌هایی که در معرض گرمای زیاد هستند تقسیم می‌شود.