کاربرد نوار کنج کاشی آلومینیومی

امروزه انواع پروفیل ها در مدل های پروفیل نبشی یا نوار را به منظور پنهان کردن لبه کاشی، سرامیک و یا سنگ به کار رفته در قسمت های مختلف ساختمان همچون سرویس بهداشتی، آشپزخانه و پارکینگ استفاده می کنند. همچنین از دیگر کاربرد نوار کنج کاشی آلومینیومی را می توان در قسمت ابتدایی و انتهایی پاخور پله های ساختمان اشاره کرد. دقت داشته باشید که معمولا در قسمت های ابتدایی و انتهایی پله ها به هنگام نصب از این پروفیل به طور عمودی استفاده می شود. به طور کلی این کار از آسیب ها و خسارت احتمالی به لبه های کاشی که در قسمت های مختلف به کار رفته جلوگیری خواهد کرد.