کاربرد های نوار کنج استیل روکار

همانطور که گفتیم، نوار کنج استیل روکار یکی از قطعاتی است که در مراحل انتهایی ساختمان سازی به کار می رود. از این قطعه همچنین می توان علاوه بر مراحل پایانی بعد از کاشی کاری و یا سرامیک کاری، در مراحل ابتدایی کار نیز استفاده نمود.

از کاربرد های نوار کنج استیل روکار می توان به استفاده از آنها در کنج های مثبت که برای مخفی کردن لبه های کاشی به کار می رود اشاره نمود. در واقع این کار که با استفاده از نوار کنج استیل روکار انجام می شود، از فارسی بر کردن کاشی ها و سرامیک ها جلوگیری می کند که این کار می تواند باعث صرفه جویی در زمان، توان و هزینه ها بشود.

همچنین از دیگر کاربرد های نوار کنج استیل رو کار می توان جلوگیری از ترک خوردن، ضربه گیری، پوشش دهی، زیباتر کردن در سطح انواع مختلفی از کاشی ها، سرامیک ها، سنگ چوب و مصالحی از این قبیل دانست.